Man ansöker hos kommunen via deras hemsida http://www.trosa.se/Bygga-bo/Bygglov-marklov-rivningslov-och-forhandsbesked/

Om någon vet aktuell handläggningstid, tipsa oss om det!