Fiskekort säljs hos:
OKQ8 0156 10110
Preem 0156 10052
Albinsgården 0156 12329
Team Sportia 0156 12640